2NJOY SPORTS &  DANCE

Samen je kind helpen groeien
 

Ons programma

Onderstaand een overzicht van alle activiteiten en de ontwikkelingen die gestimuleerd worden. Verdieping daarvan, de rol als ouder en praktische handvatten voor thuis komen aan bod in de cursus Groeicoach. 

Activiteit

Leeftijd kind

Ontwikkelingen

Babymassage en -play*

3-18 maanden

Hechting, lichaamsbewustwording

Babydans*

6-18 maanden

Hechting, spelen

Dreumesdans*

1,5 – 2,5 jaar

Motoriek, sensomotorisch, lichaamsbewustwording, taal

Peuterdans*

2,5 – 4 jaar

Motoriek, lichaamsbewustwording, taal, rekenen, autonomie

Mini Sportief

4 – 6 jaar

Motoriek, sociaal-emotioneel, autonomie

Ontdekken van een passende sport

Multi Sport

6 – 12 jaar

Ondersteunen, verdiepen en/of verbreden motoriek

Uitgangspunt: aanvullend op bewegingsonderwijs en sportbeoefening  door het kind.

* Muziek als middel en/of ondersteuning van de activiteit is bij deze activiteiten belangrijk; om te zingen & op te bewegen en als achtergrond. Hiermee stimuleren we namelijk andere ontwikkelingen.

** Tot en met 2,5 jaar zijn de activiteiten samen een ouder en vanaf 2,5 jaar doen de kinderen het zelfstandig.