2NJOY SPORTS &  DANCE

Samen je kind helpen groeien
 

Cursus groeicoach

Onze sport- en dansactiviteiten zijn ontwikkeld vanuit onze visie over het belang van sport en bewegen voor de ontwikkeling (groei) van jonge kinderen, mentaal (hersenontwikkeling), motorisch en sociaal. We zijn niet alleen actief met de kinderen, maar zien de ouders/verzorgers als onze partners en betrekken ze waar mogelijk bij de activiteiten.

Cursus groeicoach

Onder andere de Kleine Beweegsubsidie heeft ons op het idee gebracht om meer verdieping aan te brengen in ons aanbod voor ouders/verzorgers en het doel ‘bewustwording’ in combinatie met ‘vertaling naar de praktijk’ specifiek op de voorgrond te laten treden. 

Hiervoor bieden we per leeftijdsgroep (baby, dreumes, peuter en kleuter) twee lessen 'groeicoach'. Daarin krijgen ouders/verzorgers kennis en praktische handvatten om hun kind tijdens het groeien (motorisch en mentaal) op een goede manier te 'coachen'. Door de opsplitsing in leeftijdsgroepen krijgen ouders/verzorgers in elke leeftijdsgroep hapklare brokken informatie en inspiratie, die ze op dat moment het best kunnen gebruiken. 

In het kort

  • Een cursus waarbij kennis en praktijk worden gecombineerd; 1 ouder en 1 kind gaan samen aan de slag!

  • Het bieden van hapklare brokken informatie en handvatten op het juiste moment.

  • Een informatiefolder met begrijpelijk & beknopt de kennis en handvaten voor de praktijk, die na afloop wordt meegegeven.
  • Op termijn is het de bedoeling een database met filmpjes met geschikte oefeningen, spelletjes, etc. voor thuis te ontwikkelen en aan deelnemers beschikbaar te stellen.

  • De lessen worden verzorgd door een docent van 2NJOY SPORTS & DANCE in samenwerking met kinderfysiotherapeute Annebeth Ligthart van Kinderpraktijk Paramee.


Leeftijdsgroep

Aantal   lessen/ cursus

Duur   les

Aantal   cursussen

Max.   aantal deelnemers

Baby   (6-18 mnd.)

2

1 uur

1

10

Dreumes   (1,5-2,5 jr.)

2

1 uur

1

10

Peuter   (2,5-4 jr.)

2

1 uur

2

20

Kleuter   (4-6 jr.)

2

1 uur

1

10

Onderdeel van een totaalpakket

De cursus geeft inspiratie voor thuis. Onze sportactiviteiten bieden een aanbod onder professionele begeleiding. Het totale programma van 2NJOY SPORTS & DANCE haakt zo mooi op elkaar in, met als doel kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar te ondersteunen in hun groei. 

De bronnen voor deze cursus zijn: de wetenschap, de specialist(en) waarmee we samenwerken en onze expertise vanuit 2NJOY SPORTS & DANCE. Tamara heeft 12 jaar lesgegeven aan kleuters en zag als eerste achterstanden in de ontwikkeling van kinderen binnen een schoolse omgeving en daardoor ook in het leren. Vanuit haar ervaring is ze gewend om ouders advies te geven en te coachen met betrekking tot de groei van hun kind.

<Dit aanbod is nog in ontwikkeling.>